Innlegg tagget ‘Twitter’

Røde Kors i sosiale medier

Vi fikk som oppgave å se på hvordan organisasjonen Røde Kors er representert i sosiale medier. Til dette brukte vi de redskaper som nettet gir oss til å søke etter opplysninger.

Først gjorde jeg et enkelt google søk.  Det ledet meg til webstedet til Røde Kors Norge. Her fant jeg, etter å ha lett litt, knapper til å følge Røde Kors på Facebook og Twitter. De var plassert langt nede på siden så man måtte rulle et stykke nedover siden for å se dem. Det ville vært en fordel å plassere dem helt øverst på siden for å få flere til å se dem.

Det falt seg da naturlig å besøke Røde Kors sin Facebook side. Dette er en aktiv brukt side der det foregår debatt og det legges ut informasjon fortløpende. Den virker ryddig og grei på grunn av at den inneholder mye opplysninger om Røde Kors og organisasjonens arbeid.

Røde Kors sin bruk av Twitter synes ikke å være fullt så god. Den siste posten der er tre uker gammel. I tillegg ser vi at Røde Kors ikke følger tilbake sine følgere. Det gir en følelse av en enveis kommunikasjon fra Røde Kors. Mens Facebook siden er stedet for debatt synes ikke Twitter å invitere like mye til det. Her er det potensial for forbedringer.

Søker man i søkemotorer etter Røde kors får man mange treff. Vi finner Røde Kors Feltblogg som skriver om arbeid ute i felten både nasjonalt og internasjonalt. En god og innholdsrik blogg. Men vi finner også blogger som lokallag skriver. Her er noen eksempler på offisielle blogger:

Lærdal Røde Kors

Drangedal Røde Kors

Trondheim Røde Kors Ungdom

Og her er noen enkeltmennesker som skriver bloggposter om sitt arbeid:

Tanje

Kikki

Vi finner også bilder knyttet til Røde kors på sosiale medier som Flikr , Picasa og YouTube

Der finnes ogs omtaler av Røde kors i sosiale medier. Thomas Moen har for eksempel hjulpet Røde Kors i å komme i kontakt med bloggere for at de skal omtale deres arbeid. Har Voe blitt kontaktet kanskje?

Alt i alt synes det å være bare positive omtaler av Røde Kors i sosiale medier. Det er tydelig at røde kors arbeider med å utvide sin bruk av, og representasjon i sosiale medier. Jeg tror at det de vil tjene mest på er i større grad å gå i dialog med mennesker både på Facebook og Twitter. Røde kors ønsker å engasjere mennesker i sitt arbeid. Det skjer lettere gjennom dialog enn enveis kommunikasjon.

Når jeg hadde laget denne bloggen, som en del av faget Dikult110, så var jeg veldig stolt over urlen «sosialemedia.wordpress.com. Inntil  Jill sa «heter det ikke sosiae medier?» Så måtte jeg jo prøve å finne ut av hva det egentlig het.

Hva var da mer naturlig enn å bruke sosiale media?

Først sjekket jeg Wikipedia:

Jeg søkte på media og der stod det:

« Media (en media) er et opprinnelig latinsk ord som i sin grunnleggende, og først brukt betydning, som befinner seg i midten, er et begrep fra språkvitenskap som betegner de stemte eller ustemte lukkelydene b-, d- og gs språklyd i gamle, greske lydsystemer, midt mellom tenues og aspiratae.

Media er den bestemte flertallsformen av medium som også brukes i sammenstillingen massemedium. Over tid har flertallsformen massemedier også utviklet seg på norsk, hvor vi nå dessuten finner entallsformen et media, som fra 1960-tallet er tatt opp i moderne norsk via engelsk. (kilde: Norsk Riksmålsordbok, bind VI)

Ordet media brukes ofte som synonym til massemediene i et moderne samfunn, det vil si blant annet aviser og tidsskrifter, TV og radio, film og internett, men ordet betegner i videre betydning alle kanaler for kommunikasjon innenfor et samfunn og mellom samfunn, også de som ikke når ut til mange personer på én gang. I tillegg til de tradisjonelle massemediene kan derfor samlebetegnelsen media omfatte alt fra telefoni, post, CDer og bøker til nye medier og formidlingsteknologier som audiovisuelle medier og mediespillere. Ordet blir ofte også brukt om den moderne mediekulturen og underholdningsindustrien generelt. Etermediene omfatter først og fremst kringkasting. Ordet stammer fra svensk og ble tatt i bruk på 1960-tallet.[trenger referanse]»

Deretter spurte jeg på Twitter. Twitter er et vidunderlig sted å spørre om nesten hva som helst!

Jeg spurte: klokken 3:24 PM Sep 1st Heter det sosiale medier – media eller medium? Vet at de to første er flertall men hva er forskjellen? via TweetDeck

Og svarene kom raskt!

3:27 PM sep. 1 @Bokskap

@Villeple http://no.wikipedia.org/wiki/Media

3:30 PM sep. 1 @DKOYNA

@Villeple Så vidt jeg forstår heter det sosialt medium (ent.) og sosiale medier (fl.t.) Media kan alternativt. benyttes i stedet for medier

3:42 PM sep. 1 @pialise

@Villeple Medium er entall. Medier er flertall ubestemt, media (alt. mediene) er flertall bestemt form.

3:44 PM sep. 1 @pialise

@Villeple Sosiale medier er altså riktig når vi snakker om dem generelt.

Så konklusjonen er at vi bør bruke sosiale medier når vi snakker om dem generelt, men kan bruke sosiale media i bestemt form. Bloggen blir hetene det den gjør:-) (Dessuten var sosialemedier.wordpress.com opptatt)

Tusen takk! Kan man annet enn å elske Twitter og de flotte folkene som er der?